XX.század második fele

Tudományos technicista irányzatok

Neoavantgárd irányzatok összessége, melyek az alkotás folymán a tudomány és technika adta lehetőségeket használja ki.

Keresés

1960-1968

 

an image

 

Julio Le Parc: Sorozat (1967)

 

1960-tól művészeti csoportok új,a festői én érzelmeit, szorongásait, félelmeit kiszűrő művészeti irányzatot alakítanak ki.Groupe de Recherche d'Art Visuel francia elnevés rövidítése a csoport neve. A Vizuális Kutató Csoporta fény, a színek, a mozgás olyan vizuális megfogalmazására törekszik, amikor a nézőt bevonják a műalkotások folyamataiba. Először csak sík felületeken, domborműveken, majd plasztikai munkákon kísérlezteztek.Figyelték a fények ,színek optikai hatását, mobil,azaz mozgó alkotásokat készítettek, amelyek a néző szeme láttára változnak meg, újabb és újabb formákat közvetítve. A legjelentősebb alkotásokat a GRAV csoport tagjai készítették. Nevüket a Groupe de Recherche d'Art Visuel rövidítéséből kapták. Tagjai a francia származású Francois Morellet, Joel Stein,az argentin Julio Le Parc. A GRAV csoporttal hasonló optikai kísérletekkel foglalkozik az Op-art, és a kinetikus művészet is. Az op-art művészeit a szem fizikai működése,a látás és érzékelés folyamata érdekelte. A művész a tagadja a személyes érzelmek megjelenísét,vizuális tudományoseredményeket megfigyeléseket használ fel képei elkészítéséhez. A közönséget megpróbálják bevonni a műalkotás folyamataiba. Sokszor ezek az alkotások a néző mozgása következtében "mozdultak" meg a kiállításokon.Legjelentősebb képviselőik a francia származású Francois Morellet, az alapító argentín Julio Le Parc, Joel Stein,Sobrino. A GRAV csoport működése nem egyedülálló, más csoportok is hasonló vizuális probléma megoldást választottak maguknak. Németországban a Zéro csoport, míg Franciaországban az op-art, és a kinetikus művészet jelent meg, és fejlődött tovább hasonló művészeti programmal.