XX.sz. művészete

Avantgárd művészet

Előőrs, élcsapat. Alkotócsoportok jönnek létre, melyek minden addigi művészeti megfogalmazással szemben állnak.

Keresés

1907-1914

 

an image

Pablo Picasso: Avignoni kisasszonyok (1907)

A kubizmus új művészeti nyelvet alakít ki, mely teljesen elveti a természetelvű ábrázolásmódot. Szakít az empirikus látványszerűséggel, a klasszikus térszemlélet, perspektíva és képszerkesztés helyébe új megoldást próbál állítani, végsőkig fokozta a szerkezetet, a tárgyakat, és a téri viszonylatokat meghatározó geometriai szükségszerűségeket.A Párizsból kiinduló avantgárd irányzat elindítója Picasso Avignoni kisasszonyok c. képe. Az irányzat, bár rövid életű lesz, jelentős hatással lesz a XX.század művészeti irányzataira.

"Azt valljuk, hogy egy kép semmit ne utánozzon, nyújtsa tisztán a maga lényegét. Hálátlanok volnánk, ha bánkódnánk a tárgyak - virágok, tájak, arcok - hiányán; rossz esetben képünk e tárgyak puszta tükörképe lenne.”
„Mi, kubisták, oly módon tanulmányozzuk a tudatos ábrázolás lehetőségeit, hogy - az egyszerűség kedvéért - szétválasztjuk a megbonthatatlanul egységesnek vélt jelenségeket, formák és színek szerint rendezvén újra őket.”