Új irányzatok

Avantgárd művészet

Előőrs, élcsapat. Alkotócsoportok jönnek létre, melyek minden addigi művészeti megfogalmazással szemben állnak.

Keresés

Szakkifejezések

Futurizmushoz köthető szakkifejezések

1909-1944

 

an image

Umberto Boccioni: Folytonossági formák a térben (Izmok mozgásban)

 

Filippo Tomaso Marinetti 1909-ben teszi közzé a a Futurista Manifesztumot, amelyben a jövő művészetének megszületését hírdetik meg. A mozgalom elnevezése az olasz futuro, azaz jövő szóból származik.A mozgás, a dinamika, a sebesség, a nagyváros, és a technika ejti rabul a futurista művészeket. Új szellemi és technikai környezetet szerettek volna létrehozni, és ezért a régi korok művészeti hagyatékát kívánták lerombolni. Könyvtárak, képtárak, múzeumok kincstárát akarták megszüntetni. az újító szándék mellett azonban agresszív, nacionalista, háborút dicsőítő nézetek is vegyültek a művészeti progamba. Több olasz futurista művész a Mussolini-féle fasizmus kiszolgálásában vett részt. Művészetük alapja a mozgás, a dinamika ábrázolása. Egy képen akarták ábrázolni a különböző mozgásfázisokat, kifejezve a sebességet, dinamikát. A kubista képépítés elvét felhasználva osztották fel a képmezőt, és ritmikusan ismétlődő formákkal akarták érzékeltetni az élőlények mozgását. olasz futursta művészek: Carlo Carra, Umberto Boccioni, Gino Severini.