Get Adobe Flash player

Avantgárd művészet

Avantgárd művészet

Előőrs, élcsapat. Olyan alkotócsoportokat jelöl ez az elnevezés, akik minden addigi művészeti felfogással szemben állnak.

 

Keresés

  1910-

an image

Vaszilij Kandinszkij: Első absztrakt akvarell (1910)

Konkrét, tárgynélküli művészetnek nevezik. A természetelvű művészeti felfogással ellentétben az absztrakt művész a valóság elemeit elvonatkoztatva egy rá jellemző, sajátságos jelrendszerben jeleníti meg. Az absztrakt művészet az emberiség azon történelmi időszakában keletkezett, amikor a valóság összefüggései még nem, vagy már olyan bonyolult összefüggésekben jelentek meg, amelyektől a művész teljesen elidegenedve keresi a saját útját.Abszolúlt művészetnek is nevezik, mert mástól nem függő, teljesen önálló művészet, a tárgyi valóság megjelenítésétől függetlenített irányzat. Gondolataikat, érzéseiket nonfiguratív módon , színekkel, formákkal, felületekkel jelenítik meg. Az irányzat Vaszilij Kandinszkij : Első absztrakt akvarell c. képéről kapta, amelyet 1910-ben festett meg. Két nagy csoportra oszthatjuk az irányzat képviselőit. Az egyik a festő személyes érzelmeinek, pillanatnyi hangulatának leképezése, ez a lírai absztrakt művészet. A másik markánsan elkülönülő csoportot a geometrikus absztrakt művészet képviseli, ahol a művészek az objektivitásra törekszenek szerkesztett, racionális felépítésű, sokszor tudományos vizuális kísérletek eredményeit is felvonultató képeikkel. Mindkét művészeti csoport erőteljesen él tovább a XX.sz. második felének művészetében, átalakulva, vagy tovább fejlesztve művészeti eredményüket.