Romantika építészete

A XX. század második felének új irányzatai...

Eiffel-torony, British Museum, Parlament, Mátyás-templom, Szent István-bazilika, Halászbástya, Vigadó...

Keresés

XIX.század

 

an image

Gustave Eiffel: Eiffel-torony (1889)

 

A romantika a klasszicizmust felváltó irányzat a felvilágosodásban, pontosabban a szentimentalizmusban és a Sturm und Drang-ban gyökerezik. Elnevezése a francia "roman", azaz a regény szóból ered, de a középkorban így nevezték az anyanyelven írt elbeszélő mčveket is. Maga a stílus az irodalomból fejlődött ki. Forrása illúzióvesztés, kiábrándulás a "józan ész" eszményéből, csalódás a polgári társadalomban. A napóleoni háborúk és a forradalmakkal terhes Európa; majd a tőke kora hol lelkes, hol pedig pesszimista szemléletet váltott ki a művészekből. Jellemzője a tudatos szembefordulás a klasszicista mértéktartással. Meghirdeti a művész teljes szabadságát, az egyéniség kultuszát. "Liberalizmus a művészetben", ahogy Victor Hugo mondaná. Képzelet és érzelem az alkotói munka legfőbb ihletforrása.

Tovább