S-krea studio
  || Vissza || Katalógus || Szakkifejezések ||
   
 

Korakeresztény művészet

IV.-X.század

Constantinus ideje alatt a kereszténység államvallássá lett a Római Birodalomban. A VI. századtól kezdve alakulnak meg az első szerzetesrendek. A római egyház átvette a megtérített népek kultúráját, egyes elemeit átformálta. A kereszténység első századainak művészete a Nyugat-római Birodalom területén ókeresztény a Kelet-római Birodalom területén bizánci néven ismeretes.

 


Építészet

A korkeresztények katakombákban , azaz föld alatti, több emelet mély folyosórendszerben tartották első szertartásaikat. Ezeket kezdetleges falfestéssel díszítettek, melyeken a bibliai és mitológiai jelenetek keveredtek egymással. Ezek fölé azután imaházakat, temetőkápolnákat emeltek. Ezek alapja egy négyszög volt, melyet három félkörívvel bővítettek. Később nagyobb, és újabb épülettípusokat készítenek az egyre nagyobb lélekszámú hívők befogadására. Bazilikákat, keresztelőkápolnákat ( baptisterium), harangtornyokat (campanile) emeltek. A bazilikákat gyönyörű mozaikokkal díszítették. Különösen az apszisok díszítése volt gazdag, hiszen a szertartás alatt a hívők ezt nézhették legtöbbet.


Festészet
Az ókeresztény festészet fejlődése három szakaszban történik. Az első korszak Constantinus türelmi rendeletéig tartott, ez a titkos, föld alatti gyülekezések, szertartások időszaka. A katakombafestészet időszaka ez. A második korszak Nagy Theodosius nevéhez fűződik (313-518). Ekkor a miniaturafestészet virágzik. A harmadik korszak az első képrombolás időszak után alakul ki, Justinianus uralkodásának idejében. (518-tól a VIII.századig). Ekkor az ikonfestészet, és a mozaikfestészet a legelterjedtebb..

Szobrászat

A bálványimádás tilalma sokáig visszafogja a szobrászat fejlődését a korakeresztény művészetben. Szarkofágokat díszítenek vallásos témával. Ezeken a márványból készült dúsan faragott koporsókon ábrázolásuk témája szerint a "paradicsom"-szarkofág, és a "dogmatikus"-szarkofág típus terjedt el. A "paradicsom"-szarkofágon a Jó Pásztor figurája osztja ketté a faragott felületet, tőle balra és jobbra ó-és újszövetségi jeleneteket láthatunk. A "dogmatikus"-szarkofágon gyakori a "crux invicta" - győzhetetlen kereszt ábrázolása, amely eredetileg római hadsereg győzelmi jele volt.


Felhasznált irodalom

Natale Spineto: Szimbólumok az emberiség történetében, Officina Kiadó, 1996

Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2000

Imrehné Sebestyén Margit :A képzelet világa, Apáczai Kiadó, Celldömölk 2006

Szabó Attila: Művészettörténet képekben, Veritas Kiadó,

Dolores Serrano,Lluisa Borras: A korai középkor, Corvina kiadó,1970