Az ókor csodái

Az ókor világ hét csodája...Az egyiptomi piramisok, Szemirámisz függőkertje,epheszoszi Artemisz-templom,Pheidiász olümposzi Zeusz-szobra, a halikarnasszoszi Mauzóleum, a rhodoszi Kolosszus,az alexandrai világítótorony.

 

Keresés

I.e. 3000-331


 

an image

Lamassu kapuőrző démon (i.e. VIII.sz.)

Mezopotámia kultúrája sumér eredetű, s régebbi az egyiptominál. A térségben közel három ezer év leforgása alatt különböző civilizációk uralkodtak, hol egyesítve, hol szétválasztva Mezopotámiát.Így ez idő alatt a különböző kultúrák létrehozták saját jellegzetes művészetüket. A sumérok az ékírást,és a zikkuratok építését hagyta az utókorra. Jelentősek a vadászjeleneteket bemutató asszír domborművek,az újbabiloni művészet legnagyobb szabású uralkodója Nabú-kudurriuszur pedig az ősi Babilon helyén hatalmas, és ragyogó várost teremtett. A perzsa uralom idején pedig Perszepoliszban emelkedett palota százoszlopos trónterme figyelemreméltó.Babilóniában kimagasló eredményeket értek el a természet jelenségeit értelmező tudományok különböző területein, főként a csillagászatban, a matematikában és a geometriában. A művészet a mezopotámiai történelem minden korszakában magas színvonalú. Tovább