XIV.-XVI.sz.

 

an image

Michelangelo:Delphoi Szibilla Sixtus-kápolna

Az olasz rinascimento és a francia renaissance szó újjászületést jelent. A túlvilági életre összpontosító középkori godolkásmód megváltozik. A valóság és a a természet törvényszerűségeinek kutatása indul el. Az új korszak szellemi irányzata a humanizmus és a reformáció. Az új művészet kultúrális alapja az antik görög és római kultúra. A lázas kutatás indul el az emberi test felépítésének,anatómiájának megismerésére és törekedtek annak minél pontosabb ábrázolására. A perspektíva szabályat, törvényszerűségeit is megfigyelték a tökéletesebb visszaadás reményében. A művész büszkén vállalta munkáit aláírásával, és a művészet más ágaiban is (zenében, költészetben, építészetben ) hasonló jártasságot szerzett. Előkerült a művész egyénisége, a sokoldalúan képzett, művelt ember, a polihisztor.TovábbTovább...