Technikák

Bizánci művészet...

A bizánci művészet technikái a rekeszzománc, ikon festészet, mozaikfestészet

Keresés

V.-XVI.sz.

 

an image

Krisztus a Pantokrátor, Hagia Sophia mozaik (XIII.sz.eleje)

A Római Birodalom keleti részén virágzó művészet az V. században a Balkán-félszigeten, Kis-Ázsiában, Szíriában, Palesztinában, és Egyiptomban is tért hódított. Constantinus római császár új várost épít a régi görög Bizantion helyén, melyet Konstantinápolynak neveznek el. Ezzel a Bizánci Császárság alapkövét rakja le, mely a kora középkor legszervezettebb és leggazdagabb állama lett. Justinianus császár idejében éri el fénykorát (527-565). Justinianus nemcsak hatalmas építkezésekbe kezedett, hanem hódító hadjáratokat is indított, a régi Római Birodalom visszaállítására törekedett. Halála után a felépített hatalom omlani kezdett, majd fokozatosan kialakultak a bizánci hűbéri társadalom alapjai. A bizánci császárok egyben a keleti kereszténységnek,az ortodox egyháznak is a vezetői. Ez zsarnoki a hatalmi struktúra véres népi lázadásokhoz vezetett. A képrombolás korában (726-843), éles vita kerekedett III. León bizánci császár és II. Gergely római pápa között a képek tiszteletével kapcsolatban. A vallási-politika háborút császári hatalom anyagi feltételeinek apadása indította el az egyre vagyonosodó egyházzal szemben. Bizánc újabb virágzása a vallási háborút követő Macedón dinasztia alatt éri el. A művészet és kultúra eme fénykorát a sorozatban elveszetett háborúk, keresztes hadjáratok gyengítik majd meg. A törökök 1453-ban foglalták el Konstantinápolyt, és ezzel szünt meg véglegesen a bizánci állam. Művészete azonban mély nyomokat hagyott, és hatása még sokáig tartott azokban az országokban, ahol a bizánci kereszténység fennmaradtTovább...