Get Adobe Flash player

XVI.sz.-tól a XVII.sz. közepéig

 

an image

Hieronymus Bosch:Keresztelő Szent János

Az ókor után következő több mint 1000 évre terjedő korszak "középkor" elnevezése a reneszánsz és a felvilágosodás korának felfogását tükrözi, amely ezt a kort csupán sötét, véres közbülső időszaknak, szomorú hanyatlásnak tekintette. Ma a feudális, hűbéri rend uralkodásának korszakára jelöljük a középkor kifejezést. Alsó határa a nyugatrómai birodalom bukása V-VI. század, felső határa az első nagy polgári forradalom győzelme a XVII. század közepén.A művészeti életet javarészt a keresztény hit itatja át. Vaskos templomok épülnek a román korban, melyek védelmet nyújtanak, erősítik a harcoló egyházat. A gótikában hatalmas székesegyházak,hihetelenül magas katedrálisok hírdetik a diadalmas egyházat.Kőfaragó mesterek tudása apáról fiúra száll, az építési technikák is tapasztalati úton erősödnek, majd fejlődnek tovább. A névtelenségből a művészeket a virágzó középkor emeli ki. A humanista reneszánsz művész méltán büszke alkotásaira. A természet pontos megfigyelése, a perspektíva szabályainak megismerése, a festészet hihetetlen fejlődését eredményezi. Az egyre tökéletesedő ábrázolási technikák a szobrászatban is nagyszerű alkotások elkészítését teszi lehetővé. Tovább